Erilahendused

 Erilahendustena pakume järgmist:

- raadiolingid erinevate asukohtade vahel

- krüpteeritud VPN tunnelid ja kohtvõrkude sidumine

- backup lahendused - varuühendused põhiühendusele ja automaatne ümberlülitus katkestuse korral

- tulemüüride seadistamine ja võrgu turvalisuse tagamine

- võrguseadmete monitooring

 

Raadiolink

Raadiolink võimaldab pidada sidet kahe asukoha vahel läbi läbi õhu, sõltumata muude sideliinide olemasolust.

Meie poolt paigaldatavate raadiolinkide distants võib olla kuni 40km ja infoedastuse kiiruseks kuni 100Mbps. Seadmed on töökindlad ning side ei ole häiritud udu, vihma ja tugeva lumesaju korral. Vajalik on otsenähtavus kahe punkti vahel.

Raadiolingid sobivad kasutamiseks kohtades, kus puuduvad muud võimalused sideliinide rajamiseks.

 

Kasutusalad:

- sõltumatu ja kiire infokanal ettevõtte peakontori ja harukontorite vahel

- geograafiliselt eraldi asuvate valvekaamerate pildi edastamine valvekeskusesse

- võimalus luua kiire ühenduskanal meie optikaga varustatud punktist eemalasuvasse hoonesse

- interneti varuühendused üle raadiolingi (hoone põhiühenduse kaabli katkemisel toimib side raadio teel edasi)

- kohtvõrkude sidumine ühtseks võrguks kasutades raadioühendust

 

VPN tunnelid 

VPN (Virtual Private Network) tunnelid võimaldavad üle avaliku võrgu luua turvalise krüpteeritud sidekanali kahe või enama asukoha vahel.

 

Kasutuskohad:

- harukontorite ja peakontori vaheline turvaline andmevahetus

- võrkude sidumine ühtseks kohtvõrguks läbi VPN tunneli (võimalus siduda kaks füüsiliselt eraldiasuvat internetiga varustatud võrku ühtseks võrguks)

- turvatud tunneli loomine mobiilse töötaja arvutist ettevõtte peakontori arvutivõrku 

 

Backup lahendused

Pakume firmadele backup sidelahendusi, mille tööpõhimõtteks on side ümberlülitamine varuühendusele juhul, kui põhiühendus katkeb. Varuühenduse pakkumisel töötame kliendi jaoks välja sobiva lahenduse, valides varuühenduse teenusepakkuja ja häälestades vajalikud võrguseadmed.

 

Võimalused:

- varuühendused mobiilse interneti kaudu (nt KÕU)

- varuühendused raadiolingiga meie optikaga varustatud võrgusõlmest

 

Tulemüürid

Ettevõtte sisevõrgu turvalisuse tagamiseks valime sobiva riistvara ja seadistame selle. Meie lahendused on paindlikud ja tulemüüri saab häälestada vastavalt kliendi vajadustele.

 

Võrguseadmete monitooring

Keerulisemate võrkude korral on võimalik võrguseadmed lisada montitooringusüsteemi, mis jälgib automaatselt võrguseadmete tööd ning vigade tuvastamisel annab programm süsteemiadministraatorile sellest märku.